Een vitale en veerkrachtige organisatie. Medewerkers écht meenemen in een verandering. De brug slaan tussen strategie en dagelijks werk. Niet alleen het wát, maar ook het hoé. Werklust gaat samen met u op zoek naar de optimale manier om beweging, verandering en vernieuwing te organiseren.  

Op 1 februari 2018 wordt Organitopia gepubliceerd. Organitopia is een eigenzinnig, kritisch, hopelijk amusant, maar vooral inhoudelijk essay over hoe het Schone, Ware en Goede in te zetten in een organisatieverandering.

Gebruik het contactformulier indien u meer wilt weten over het boek of de feestelijke lanceringsmiddag.
Lees hier de uitnodiging voor deze middag.

1 februari 2018 presentatie Organitopia