Een vitale en veerkrachtige organisatie. Medewerkers écht meenemen in een verandering. De brug slaan tussen strategie en dagelijks werk. Niet alleen het wát, maar ook het hoé. Werklust gaat samen met u op zoek naar de optimale manier om beweging, verandering en vernieuwing te organiseren.  

Op 1 februari 2018 wordt Organitopia gepubliceerd. Organitopia is een eigenzinnig, kritisch, hopelijk amusant, maar vooral inhoudelijk essay over hoe het Schone, Ware en Goede in te zetten in een organisatieverandering. 
Reserveer je exemplaar van Organitopia 
Lees de uitnodiging voor deze middag 
Je bent van harte welkom! 

1 februari 2018 presentatie Organitopia